Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevfravær

Elevfritagelse – elevfravær Jvfr. bekendtgørelse nr 822 af 26/07/2004 registreres eventuelt elevfravær dagligt på klassens mødelister.

Fravær registreres ved hjælp af flg. kategorier: S: Sygdom U: Ulovligt fravær L: Lovligt fravær F: For sent fremmøde Efter sygedage skal forældrene orientere om fraværet i kontaktbogen på intra. Hvis en elev er syg i længere tid, bedes forældrene underrette klasselæreren under sygdomsfraværet.

Lovligt fravær er fravær, der er accepteret og godkendt af klasselærer eller af skoleledelsen. Godkendelse af fravær også kaldet ekstraordinær frihed gives til specielle begivenheder i den nærmeste familie fx bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, runde fødselsdage, dødsfald, begravelser, lægebesøg, tandlægebesøg,

Vores ønske er, at ferier holdes uden for skoledage. Hvis forældre skriftligt orienterer om, at de ønsker at holde ferie på skoledage, kan vi kun tage det til efterretning. Fraværet noteres med et L. Godkendelse af lovligt fravær af op til to dages varighed kan gives af klasselæreren. Godkendelse af lovligt fravær ud over to dage kan gives af skoleledelsen.